Separadors i tanques.

COLLARS DISTANCIADORS (COLLARS RACI)
 
Els distanciadors són elements separadors entre el tub principal i la beina en
els entubaments.
 

- Faciliten l'entubament
- Aïllen elèctricament el tub principal.
- Inerts a la corrosió.
- Muntatge i instal·lació ràpida i senzilla.
- Disponibilitat desde 1” fins a 140”.
- Disponibles també tancaments elàstics per a aïllar l'entubament.
- Tancaments elàstics.
 
Si desitja més informació, pot accedir a la web del fabricant: