Plaques de senyalització

 
PLAQUES DE SENYALITZACIÓ SGM
 
Especials per a gasoductes, oleoductes, hidrants, etc.
 
Fabricats segons normes DIN 4065, 4066, 4067, 4068, 4069, 40019
 

.