Revestiments Termorretràctils - Aplicació en Calent.

 
REVESTIMENTS APLICACIÓ EN CALENT CANUSA
 
Canusa és líder mundial en maneguets termorretràctils de protecció anticorrosiva per al revestiment de les juntes soldades.
Principals usos :
 
- Gasoductes.
- Oleoductes.
- Aqüeductes.
- Poliductes.
 
Canusa, i Ecopipe, S.L., com representant a Espanya, disposen també de material de reparació i apedaçament per al revestiment dels tubs.
 
 

 

Revestiments - Aplicació en Fred Premier

CINTES D'APLICACIÓ EN FRED PREMIER
 
Descripció inicial :
 
La cinta PREMCOTE, fabricada per Premier Coatings Ltd., és una cinta anticorrosiva d'aplicació en fred. Disposem de dos tipus :
 
-    PREMCOTE 150 : Fabricada amb suport de PVC
-    PREMCOTE 101 : Fabricada amb suport de PE
 
    
 
Els dos tipus de cinta aporten una gran facilitat d'aplicació, qualitat garantida, ofereixen una protecció anticorrosiva immediata i poden ser aplicades a qualsevol tipus de tub.
 
Es subministra també la imprimació Premcote PRIMER.
 
Així mateix, disposem de masilla per a modelar Moulding Compound.