Revestiments Termorretràctils - Aplicació en Calent.

 
REVESTIMENTS APLICACIÓ EN CALENT CANUSA
 
Canusa és líder mundial en maneguets termorretràctils de protecció anticorrosiva per al revestiment de les juntes soldades.
Principals usos :
 
- Gasoductes.
- Oleoductes.
- Aqüeductes.
- Poliductes.
 
Canusa, i Ecopipe, S.L., com representant a Espanya, disposen també de material de reparació i apedaçament per al revestiment dels tubs.
 
 

Revestiments - Aplicació en Fred Polyken.

CINTES D'APLICACIÓ EN FRED POLYKEN
 
POLYKEN és un sistema de recobriment exterior de tubs d'aplicació en fred, a base de bandes autoadhesives de PE.
 
-    Protecció contra la corrosió química, electro-química, acció bacteriana, productes petrolífers i la majoria d'abocaments químics.
-    Inalterable sota condicions climàtiques extremes i en un ample marge de temperatures.
-    Pot ser aplicat per a tubs d'aigua, gas, derivats del petroli, etc.
 
Segons les necessitats de protecció i diàmetre del tub, es poden configurar diferents sistemes de recobriment fent combinacions dels diferents tipus de cinta amb solapament senzill (15mm-25mm) o doble (50%).
 
Les cintes POLYKEN es fabriquen d'acord amb normes:
 
. UNE EN 12068 (antiga DIN 30672)
. ASTM D-100
. ASTMA D-257
. ASTM E-398
 
POLYKEN s'utilitza en les principals refineries espanyoles, així com en els grans gasoductes i obres hidràuliques.
 

Revestiments - Aplicació en Fred Premier

CINTES D'APLICACIÓ EN FRED PREMIER
 
Descripció inicial :
 
La cinta PREMCOTE, fabricada per Premier Coatings Ltd., és una cinta anticorrosiva d'aplicació en fred. Disposem de dos tipus :
 
-    PREMCOTE 150 : Fabricada amb suport de PVC
-    PREMCOTE 101 : Fabricada amb suport de PE
 
    
 
Els dos tipus de cinta aporten una gran facilitat d'aplicació, qualitat garantida, ofereixen una protecció anticorrosiva immediata i poden ser aplicades a qualsevol tipus de tub.
 
Es subministra també la imprimació Premcote PRIMER.
 
Així mateix, disposem de masilla per a modelar Moulding Compound.